Chính sách bảo mật

Quyền riêng tư của khách hàng vô cùng quan trọng với MINMAX, vì thế chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách vào những trường hợp nêu ra sau đây. 

Chúng tôi chỉ sẽ thu thập những thông tin cần thiết và có liên quan đến giao dịch giữa chúng tôi và Quý khách.

Quý khách có thể ghé thăm trang web mà không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.

Quy định bảo mật của MINMAX hoàn toàn tuân theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP. 

 

Thu thập thông tin cá nhân

MINMAX không bán, chia sẻ hay trao đổi thông tin cá nhân của khách hàng thu thập trên trang web cho một bên thứ ba nào khác.

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty.

Khi Quý khách đăng ký tài khoản MINMAX, thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập bao gồm:

 - Tên
 - Địa chỉ giao hàng
 - Địa chỉ Email
 - Số điện thoại di động
 - Ngày sinh
 - Giới tính

 Những thông tin trên sẽ được sử dụng cho một hoặc tất cả các mục đích sau đây:

 - Giao hàng Quý khách đã mua tại MINMAX
 - Thông báo về việc giao hàng và hỗ trợ khách hàng
 - Cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm
 - Xử lý đơn đặt hàng và cung cấp dịch vụ và thông tin qua trang web của chúng tôi theo yêu cầu của Quý khách
 - Ngoài ra, chúng tôi sẽ sử dụng thông tin Quý khách cung cấp để hỗ trợ quản lý tài khoản khách hàng; xác nhận và thực hiện các giao dịch tài chính liên quan đến các khoản thanh toán trực tuyến của Quý khách; kiểm tra dữ liệu tải từ trang web của chúng tôi; nhận diện khách đến thăm trang web; gửi đến Quý khách thông tin mà chúng tôi nghĩ sẽ có ích hoặc do Quý khách yêu cầu, bao gồm thông tin về sản phẩm và dịch vụ, với điều kiện Quý khách đồng ý không phản đối việc được liên lạc cho các mục đích trên.

Chúng tôi có thể chia sẻ tên và địa chỉ của Quý khách cho dịch vụ chuyển phát nhanh hoặc nhà cung cấp của chúng tôi để có thể giao hàng cho Quý khách.

Khi Quý khách đăng ký làm thành viên trên trang website MINMAX chúng tôi cũng sẽ sử dụng thông tin cá nhân của Quý khách để gửi các thông tin khuyến mãi/tiếp thị. Quý khách có thể hủy nhận các thông tin đó bất kỳ lúc nào bằng cách sử dụng chức năng hủy đăng ký trong các thông báo quảng cáo.

 

Cập nhật thông tin cá nhân

Quý khách có thể cập nhật thông tin cá nhân của mình bất kỳ lúc nào bằng cách đăng nhập vào trang web minmaxx.com.vn

 

Tiết lộ thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin của Quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ những công ty và các bên thứ ba có liên quan trực tiếp đến việc giao hàng mà Quý khách đã mua tại MINMAX.  

 

Thay đổi của Chính sách Bảo mật 

MINMAX có quyền thay đổi và chỉnh sửa Quy định Bảo mật vào bất kỳ lúc nào. Bất cứ thay đổi nào về chính sách này đều được đăng trên trang web của chúng tôi.