Chính Sách Bảo Hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

 

MinMax bảo hành trọn đời đối với các sản phẩm da, trang sức với điều kiện sản phẩm còn khả năng khắc phục được.